MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

SER helpt werkgevers met geenpensioen.nl

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW en de andere partijen in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben maandag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl gepresenteerd.

'Blij met volgende stap uitwerking pensioenakkoord'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn blij dat er een volgende stap is gezet in de uitwerking van het pensioenakkoord.

Werkgevers en vakbond vragen kabinet om overgangsregime pensioenstelsel

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW en vakbond FNV roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Modernisering pensioenstelsel kan eindelijk van start

1970-01-0100:00

Na veel rekenwerk en overleg zijn de afspraken uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

Ondernemers respecteren uitstel stemming FNV over uitwerking Pensioenakkoord

1970-01-0100:00

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag toch nog niet gestemd over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

'Gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond'

1970-01-0100:00

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond.

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven

1970-01-0100:00

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen zoveel mogelijk tegemoet komen.

Ondernemers: ‘Nu vaart blijven maken met uitwerking pensioenakkoord’

1970-01-0100:00

'Het is een goede zaak dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten heeft om onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen tegen te gaan komend jaar.'

‘Verhoging AOW niet verstandig’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in het voorstel van de FNV om de AOW te verhogen om daarmee de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden.

'Komend half jaar moet uitwijzen of kortingen op pensioenen nodig zijn'

1970-01-0100:00

De cijfers zijn zorgelijk, maar voorlopig hoeven er nog geen consequenties aan verbonden te worden.