MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemersverenigingen: Nieuw Rijnlands model met brede welvaart als kompas

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.

Werkt de WAB voor jou?

1970-01-0100:00

Met de nieuwe website 'Werkt de WAB voor jou?' willen MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers informeren over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2020 gelden, als de Wet Arbeidsmarkt in Balans in Balans (WAB) in werking treedt

Goede koerswendingen kabinet, maar zorgen over fiscaal jojobeleid

1970-01-0100:00

"Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tégen de afspraken in het regeerakkoord.

‘Arbeidsmarktwet is stap vooruit, maar nog niet in balans’

1970-01-0100:00

De nieuwe arbeidsmarktwet van het kabinet is een stap vooruit, maar voor ondernemers nog niet in balans.

'Diep respect voor wat Wim Kok voor Nederland heeft betekend'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van Wim Kok. Nederland verliest met hem een groot staatsman.

MKB-Nederland: ‘Kabinet luistert, maar we zijn er nog niet’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. "Het kabinet is op de goede weg, maar per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op." zegt voorzitter Jacco Vonhof.

MKB-Nederland: samen MKB-Actieplan Keijzer tot succes maken

1970-01-0100:00

MKB-Nederland is content met het vandaag gepresenteerde MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). "Een goede steun in de rug voor ondernemers."

Leden MKB-Nederland delen zorgen met DG Sociale Zaken

1970-01-0100:00

De ALV van MKB-Nederland heeft gisteren bij Gert-Jan Buitendijk, DG Werk bij het ministerie van SZW, zorgen geuit over het uitblijven van een snelle oplossing voor de loondoorbetaling bij ziekte.

'Ontslag op staande voet: loondoorbetaling is niet uit te leggen'

1970-01-0100:00

Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, lopen het risico dat ze jarenlang loon moeten doorbetalen. Dit is niet uit te leggen aan werkgevers, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

'Geen balans in Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ontevreden over het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees. Anders dan in het Regeerakkoord aangekondigd wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker.