MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Steden maken opmars in verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente

1970-01-0100:00

Gemeenten hebben tijdens de coronacrisis hun dienstverlening voor ondernemers verbeterd en ondernemers ervaren dat ook zo.

‘Niet schuiven met tarieven waterschapsbelasting voor woningen en bedrijven’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW kunnen zich vinden in de meeste voorstellen van de Unie voor Waterschappen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Maar niet in het voorstel om het mogelijk te maken om voor bedrijfspanden andere (hogere) tarieven vast te stellen dan voor woningen.

Jacco Vonhof: ‘Stijging OZB voor bedrijven onverantwoord’

1970-01-0100:00

De onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden, stijgt dit jaar gemiddeld met maar liefst 5,3 procent. Onverantwoord, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Jacco Vonhof reikt de MKB-Lastenscan uit aan Hardenberg

1970-01-0100:00

Jacco Vonhof was vandaag op werkbezoek bij wethouder Jan ten Kate om te zien hoe de gemeente Hardenberg lokale ondernemers steunt.

'Gemeenten, verruim steun en regels voor ondernemers'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland komt in een open brief aan de colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten met een uitgebreide lijst suggesties voor steun aan ondernemers. Zaken als belastinguitstel, verruiming van vergunningen en het gunnen van opdrachten bieden soelaas voor het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis.

‘Bied ook langere termijn voor betaling lokale belastingen’

1970-01-0100:00

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland doet een dringend beroep op gemeenten om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen.

‘Stel betaling gemeentelijke belastingen uit’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen gemeenten op om de betaling van alle gemeentelijke belastingen uit te stellen.

MKB-Nederland wil binnen jaar in alle gemeenten MKB-Toets

1970-01-0100:00

MKB-Nederland roept vandaag per brief alle gemeenten op om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Voorstel voor ‘Benchmark woonlasten’ moet van tafel

1970-01-0100:00

De voorgestelde ‘benchmarkt woonlasten’ van minister Ollongren moet van tafel. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vooravond van de behandeling door de Tweede Kamer

Flevoland MKB-Vriendelijkste provincie van Nederland

1970-01-0100:00

Flevoland is de MKB-Vriendelijkste provincie van Nederland. In deze provincie scoren de gemeenten gemiddeld genomen het beste - volgens hun ondernemers - als het gaat om beleid dat aansluit bij de wensen en noden van het mkb.