MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Hulp voor bedrijven bij zorgplicht kinderarbeid

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan bedrijven ondersteunen om stappen te zetten tegen kinderarbeid en hen zo voorbereiden op wetgeving die komen gaat. Met het project Kinderrechten kunnen ondernemers onder meer een scan doen om het mogelijke risico van kinderarbeid in de keten te achterhalen en kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke adviseur.

Tweederde bedrijven heeft al afspraken over het hybride werken

1970-01-0100:00

‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van MKB-Nederland en VNO-NCW. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van MKB-Nederland, VNO-NCW, AWVN en LTO Nederland.

‘Meer aandacht nodig voor seksuele intimidatie op werk’

1970-01-0100:00

Werkgevers moeten bij seksuele intimidatie op het werk onmiddellijk en zichtbaar actie ondernemen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Daaruit blijkt dat 16 procent van alle Nederlanders hier in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, vrouwen twee keer vaker dan mannen.

'Meer investering nodig in fysieke en mentale gezondheid'

1970-01-0100:00

Het is nu tijd om meer te gaan investeren om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders verder te versterken.

Vergoeding testen op werkvloer nog tot eind mei

1970-01-0100:00

Financiële vergoeding van de overheid aan werkgevers voor het preventief (laten) testen van medewerkers staat nog open tot 31 mei.

'Maak testen voor toegang snel wettelijk mogelijk'

1970-01-0100:00

Het is zowel voor ondernemers als de samenleving van groot belang dat testen voor toegang snel wettelijke mogelijk wordt.

Blij met regeling voor preventief testen op de werkvloer

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen toe dat werkgevers financiële ondersteuning krijgen om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken.

Werkgever krijgt ondersteuning bij inrichten eigen teststraat

1970-01-0100:00

Een nieuwe site helpt ondernemers bij het opzetten van een eigen teststraat. Werkgeverstesten.nl biedt tips en een toolkit.

'Urgentie bij aanpak misstanden arbeidsmigrant'

1970-01-0100:00

Pak misstanden met arbeidsmigranten aan. Weer malafide uitzenders en verbeter handhaving.

‘Boetebeleid Inspectie SZW pakt vaak onrechtvaardig uit’

1970-01-0100:00

De Inspectie SZW moet niet boetes vooropstellen maar het verbeteren van de werkwijze in bedrijven