MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Versnel woningbouw door landelijke aanpak en meer aandacht voor uitvoering

1970-01-0100:00

Het Rijk moet doorpakken met bouwen. Er moet in 2022 een Nationaal Woningbouw Plan liggen, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

‘Tweede Kamer zet vaart achter investeren in mobiliteit en logistiek’

1970-01-0100:00

Ook wat de Tweede Kamer betreft is investeren in infrastructuur, logistiek en mobiliteit noodzakelijk.

‘Investeren in nieuwe infrastructuur is en blijft keihard nodig’

1970-01-0100:00

‘Investeringen in nieuwe infrastructuur - zoals betere en meer railverbindingen, nieuwe ov-verbindingen, vaarwegen, wegenknooppunten - en goed onderhoud zijn prangender dan ooit.’

‘Nederland loopt vast zonder extra geld voor infrastructuur’

1970-01-0100:00

‘Het volgende kabinet zal extra moeten investeren in meer en betere infrastructurele voorzieningen.’ Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de Integrale Mobiliteits Analyse 2021.

Gezamenlijk voorstel om uit impasse rond stikstof te komen

1970-01-0100:00

Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Investeringen uit Groeifonds goed voor kenniseconomie

1970-01-0100:00

De vandaag bekendgemaakte investeringen uit het Groeifonds van 4 miljard euro zijn een buitengewoon goede zaak voor Nederland

Ondernemers zeer tevreden met steun ambassades in coronajaar

1970-01-0100:00

Ondernemers beoordelen tweejaarlijks de steun van ambassades en consulaten. Ze geven dit keer het rapportcijfer 9,2.

Ondernemersverenigingen: Nieuw Rijnlands model met brede welvaart als kompas

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.

MKB-Nederland: ‘Emissievrije zones binnensteden stap in goede richting’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland is positief over emissievrije zones. Er moet wel overleg zijn met ondernemers en een toereikende subsidieregeling.

Brexit-deal: belangrijke aandachtspunten voor ondernemers op een rij

1970-01-0100:00

De EU en het VK zijn tot een Brexit-deal gekomen. Alles wat ondernemers hierover moeten weten op een rij.