MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemersorganisaties: ‘Belangrijkste is nu snel een stabiel kabinet’

1970-01-0100:00

‘Het allerbelangrijkste is dat er snel een stabiel kabinet komt’. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag op Prinsjesdag.

‘Maatwerk coronasteun blijft nodig nu 1,5 meter er af gaat’

1970-01-0100:00

Het stopzetten van de generieke steunmaatregelen kan alleen doorgaan als de 1,5 meter afstand komt te vervallen. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan is steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt onverkort op zijn plaats’.

Hoge schuldenlast problematisch voor ondernemers

1970-01-0100:00

Veel ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de coronamaatregelen van de overheid kampen met problematische schulden.

Ondernemers positief over koers om investerend uit de crisis te komen

1970-01-0100:00

'Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen.

Goede koerswendingen kabinet, maar zorgen over fiscaal jojobeleid

1970-01-0100:00

"Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tégen de afspraken in het regeerakkoord.

MKB-Nederland: ‘Kabinet luistert, maar we zijn er nog niet’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. "Het kabinet is op de goede weg, maar per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op." zegt voorzitter Jacco Vonhof.

‘CO2-prijs niet nationaal invoeren’

1970-01-0100:00

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet.

'Klimaatwet in goede richting aangepast'

1970-01-0100:00

'Het is goed dat bedrijven nu qua CO2-doelstellingen langjarige zekerheid krijgen met deze wet.'

'Kabinet mist urgentie als het gaat om digitalisering'

1970-01-0100:00

Fijn, de digitaliseringsstrategie van het kabinet. Maar de urgentie is ver te zoeken. Nederland geeft niet genoeg aandacht aan digitalisering en blijft daardoor achter bij andere landen.

'Bezuinigen op praktijkleren kost tienduizenden leer-werkbanen'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', zo waarschuwen de sociale partners.