MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemers: collectiviteitskorting op zorgpremie niet schrappen

1970-01-0100:00

Een ondoordacht wetsvoorstel. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW van het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting op de zorgpremie helemaal te schrappen. De ondernemersorganisaties verwachten dat door dit wetsvoorstel vele branches en werkgevers hun bestaande vitaliteitsbeleid voor honderdduizenden werknemers zullen beëindigen.

‘Duidelijk advies WRR: zorgstelsel onhoudbaar, scherpe keuzes nodig’

1970-01-0100:00

De oplopende kosten van de gezondheidszorg zijn op termijn onhoudbaar. Daarom moet de overheid scherpe inhoudelijke keuzes maken.

Werkgevers moeten vaccinatie- of testbewijs werknemers kunnen checken

1970-01-0100:00

‘Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkplek.

Oproep leden en kabinet: alles doen om nieuwe maatregelen te voorkomen

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich grote zorgen over het weer sterk oplopend aantal coronabesmettingen in ons land.

'Meer investering nodig in fysieke en mentale gezondheid'

1970-01-0100:00

Het is nu tijd om meer te gaan investeren om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders verder te versterken.

Vergoeding testen op werkvloer nog tot eind mei

1970-01-0100:00

Financiële vergoeding van de overheid aan werkgevers voor het preventief (laten) testen van medewerkers staat nog open tot 31 mei.

'Maak testen voor toegang snel wettelijk mogelijk'

1970-01-0100:00

Het is zowel voor ondernemers als de samenleving van groot belang dat testen voor toegang snel wettelijke mogelijk wordt.

Blij met regeling voor preventief testen op de werkvloer

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen toe dat werkgevers financiële ondersteuning krijgen om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken.

Ondernemersverenigingen: Nieuw Rijnlands model met brede welvaart als kompas

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.

‘Zet digitalisering zorg door in nieuwe kabinetsperiode’ 

1970-01-0100:00

In de volgende kabinetsperiode kunnen grote stappen worden gezet met de digitalisering van de zorg.