MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

‘Brexit: veel veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2022’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. Er komt een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd.

‘Duitsland kiest voor groen, digitalisering en sterke EU’

1970-01-0100:00

In Duitsland zijn de formerende partijen tot een regeerakkoord gekomen waarbij wordt gekozen voor een groen en moderner Duitsland, met meer investeringen in de verduurzaming en digitalisering van het land.

Europese aanpak moet duurzame ketens bevorderen

1970-01-0100:00

Een sterke Europese aanpak en wetgeving is nodig tegen zaken als kinderarbeid en milieuvervuiling in toeleveringsketens buiten de EU. Dat staat in het SER-advies dat donderdag verscheen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

‘Invest International officieel in bedrijf’

1970-01-0100:00

‘Invest International is per oktober officieel van start. Dit betekent dat internationaal opererende Nederlandse bedrijven vanaf vandaag gebruik kunnen maken van deze nieuwe publieke bank, speciaal opgericht om projecten in buitenland te ontwikkelen en te financieren.

‘Franse markt steeds belangrijker voor Nederlands mkb’

1970-01-0100:00

Frankrijk wordt voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf een steeds belangrijker land om zaken mee te doen.

Oprichting Invest International kan van start na akkoord Eerste kamer

1970-01-0100:00

‘Een belangrijke doorbraak waar we lang voor hebben gepleit’. Zo typeren MKB-Nederland en VNO-NCW de instemming van de Eerste kamer gisteravond met de oprichting van ‘Invest International’, een nieuwe publieke bank die Nederlandse bedrijven gaat helpen om projecten in het buitenland te ontwikkelen én te financieren.

Ondernemersorganisaties: ‘Blij met bevriezen handelsconflict EU-VS’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat er (voorlopig) een einde komt aan het handelsconflict tussen de VS en de EU omtrent Airbus en Boeing.

‘Stevig herstelpakket voor ondernemers cruciaal’  

1970-01-0100:00

Voor sectoren die dicht moeten blijven, dient er een stevig steun- en herstelpakket te komen. Dat bepleiten MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemers zeer tevreden met steun ambassades in coronajaar

1970-01-0100:00

Ondernemers beoordelen tweejaarlijks de steun van ambassades en consulaten. Ze geven dit keer het rapportcijfer 9,2.

Ondernemersverenigingen: Nieuw Rijnlands model met brede welvaart als kompas

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.