MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Investeringen uit Groeifonds goed voor kenniseconomie

1970-01-0100:00

De vandaag bekendgemaakte investeringen uit het Groeifonds van 4 miljard euro zijn een buitengewoon goede zaak voor Nederland

Ondernemersverenigingen: Nieuw Rijnlands model met brede welvaart als kompas

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.

'Slagen van AI in Nederland heeft actie vanuit overheid nodig'

1970-01-0100:00

Nedeland moet zelf een significante speler zijn in de toepassing en ontwikkeling van AI, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW aan de Tweede Kamer.

'Europese wetgeving voor AI mag innovatie niet vertragen'

1970-01-0100:00

Het is goed dat er één Europees regelgevend kader komt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maar dat mag niet leiden tot overregulering.

‘Nieuwe Europese Commissie met juiste prioriteiten van start’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de nieuwe Europese Commissie op 1 december aan de slag kan. De commissie presenteert een zeer omvangrijke en relevante agenda die aansluit bij de prioriteiten van het bedrijfsleven.

Bedrijven leggen ruim 2 miljard op tafel om te investeren in innovaties

1970-01-0100:00

Nederlandse bedrijven zeggen toe meer dan 2 miljard euro te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Deze R&D wordt gericht op voor Nederland belangrijke maatschappelijke uitdagingen en nieuwe technologie.

Nederland kan trots zijn op economische concurrentiepositie WEF

1970-01-0100:00

De Nederlandse bedrijfslevenorganisaties vinden dat Nederland trots mag zijn op de ranking als meest concurrerende economie van Europa.

65 partners lanceren Nederlandse AI Coalitie

1970-01-0100:00

Meer dan 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen lanceren vandaag de Nederlandse AI Coalitie om van Nederland een speler van formaat te maken.

Goede koerswendingen kabinet, maar zorgen over fiscaal jojobeleid

1970-01-0100:00

"Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tégen de afspraken in het regeerakkoord.

Visie op de platformeconomie: hoe laten we het werken?

1970-01-0100:00

'De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.' Dat is de kern van de visie die MKB-Nederland en VNO-NCW samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers heeft ontwikkeld.