MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Aanpassing erfregels kunnen familiebedrijven midscheeps raken

1970-01-0100:00

‘Aanpassing van spelregels voor overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan desastreus zijn voor familiebedrijven.’

‘Ondernemer in zwaar weer behoefte aan persoonlijke ondersteuning’

1970-01-0100:00

Ondernemers hebben naast financiële ondersteuning, vooral ook persoonlijk hulp nodig om de crisis te boven te komen.

‘Versnel verduurzaming gebouwen met gericht beleid’

1970-01-0100:00

‘De klimaatcrisis en de huidige energiecrisis maken het urgenter dan ooit dat we de gebouwde omgeving snel(ler) verduurzamen.’

Betaaltermijn van grote bedrijven aan mkb eindelijk naar 30 dagen

1970-01-0100:00

Tweede Kamer heeft bijna unaniem ingestemd met het wetsvoorstel dat de wettelijke betaaltermijn verkort.

'Waardering voor uitbreiding coronasteun'

1970-01-0100:00

De coronasteun aan ondernemers wordt verruimd. Heel goed, maar let op dat er niemand buiten de boot valt.

MKB-Nederland en NSR wijzen ondernemers met schulden de weg

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) slaan de handen ineen om ondernemers met schulden te ondersteunen.

Versterking eigen vermogen mkb via fonds noodzakelijk

1970-01-0100:00

MKB-Nederland onderstreept het pleidooi van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor versterking eigen vermogen mkb via een nieuw fonds. Dit fonds moet in de kern gezonde ondernemers helpen te investeren in onder meer vernieuwing, verduurzaming en digitalisering.

Nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en scenario’s

1970-01-0100:00

Nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en scenario’s

‘Goede maatregelen Vijlbrief voor aanpak schulden ondernemers’

1970-01-0100:00

VNO-NCW en MKB-Nederland positief over maatregelen die staatssecretaris Vijlbrief aankondigt inzake belastingschulden van ondernemers.

‘Invest International officieel in bedrijf’

1970-01-0100:00

‘Invest International is per oktober officieel van start. Dit betekent dat internationaal opererende Nederlandse bedrijven vanaf vandaag gebruik kunnen maken van deze nieuwe publieke bank, speciaal opgericht om projecten in buitenland te ontwikkelen en te financieren.