MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemersorganisaties: ‘Nu snel om tafel voor plan dat perspectief biedt’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

‘Goede moties Tweede Kamer bieden ondernemers weer wat hoop’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

Hulpteams van start voor corona-werkzoekenden

1970-01-0100:00

Sinds deze week zijn 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) actief voor mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden.

‘Positief over loslaten 1,5 meter, steun blijft noodzakelijk’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het feit dat per 25 september de 1,5 meter-regel eindelijk wordt losgelaten en medewerkers weer vaker naar kantoor kunnen. Dat geldt ook voor de toezegging dat er steun blijft voor ondernemers in de nachthoreca en evenementen die ook na de 25ste nog met beperkingen te maken hebben.

Vonhof: ‘Steun aan bedrijven niet 80, maar 10 miljard’

1970-01-0100:00

Jacco Vonhof is ‘pislink’ over het stoppen van de coronasteun aan bedrijven per 1 oktober. Dat zegt hij vanochtend in een groot interview met de Telegraaf.

‘Maatwerk coronasteun blijft nodig nu 1,5 meter er af gaat’

1970-01-0100:00

Het stopzetten van de generieke steunmaatregelen kan alleen doorgaan als de 1,5 meter afstand komt te vervallen. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan is steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt onverkort op zijn plaats’.

Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische- en congresinfrastructuur

1970-01-0100:00

‘Laat de toeristische- en congresinfrastructuur in het zicht van de haven niet alsnog kapot gaan nu er nog altijd weinig buitenlandse gasten naar ons land komen.’ Die oproep doet een groep ondernemers in een brief aan premier Rutte en het kabinet.

Persconferentie corona: 'Meer duidelijkheid voor ondernemers'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet ondernemers meer duidelijkheid biedt over het gefaseerd afbouwen van de coronamaatregelen.

‘Urgentie en ruimhartigheid nodig bij vergoeding schade watersnood’

1970-01-0100:00

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland roept het kabinet op zo snel en ruimhartig mogelijk de schade te vergoeden die ondernemers in Limburg hebben opgelopen door de watersnood.

‘Extra steun en duidelijkheid nodig voor evenementensector’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat het kabinet extra geld uittrekt voor steun aan de evenementensector.