MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemersorganisaties: ‘Nu snel om tafel voor plan dat perspectief biedt’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

‘Nieuwe compensatiepakket stelt zeer teleur’

1970-01-0100:00

‘Het nieuwe compensatiepakket van het kabinet stelt zeer teleur en vergoedt de schade van ondernemers geenszins.'

Ondernemersorganisaties: ‘Triest dat wederom een lockdown nodig is!’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe lockdown voor de horeca die dicht moet vanaf 20 uur, evenementen die niet kunnen doorgaan en winkels die ’s avonds dicht moeten.

‘Alles op alles zetten om nieuwe lockdowns te voorkomen’

1970-01-0100:00

‘Haal de corona-booster prik versneld naar voren in de tijd, schaf versneld COVID-medicatie aan en voer een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen.'

Bedrijven slaan handen ineen voor promoten corona-basisregels

1970-01-0100:00

Nu de Corona-besmettingen weer oplopen en de zorg wederom dreigt te bezwijken slaan 20 ondernemersorganisaties massaa

‘Goede moties Tweede Kamer bieden ondernemers weer wat hoop’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

‘Positief over loslaten 1,5 meter, steun blijft noodzakelijk’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het feit dat per 25 september de 1,5 meter-regel eindelijk wordt losgelaten en medewerkers weer vaker naar kantoor kunnen. Dat geldt ook voor de toezegging dat er steun blijft voor ondernemers in de nachthoreca en evenementen die ook na de 25ste nog met beperkingen te maken hebben.

Werkgevers moeten vaccinatie- of testbewijs werknemers kunnen checken

1970-01-0100:00

‘Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkplek.

Persconferentie corona: 'Meer duidelijkheid voor ondernemers'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet ondernemers meer duidelijkheid biedt over het gefaseerd afbouwen van de coronamaatregelen.

‘Begrip voor aanpassingen coronabeleid, onzekerheid houdt aan’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor de aanpassingen aan het coronabeleid, zoals vandaag door het kabinet afgekondigd.