MKB-Nederland

https://www.mkb.nl/

Ondernemersorganisaties: ‘Nu snel om tafel voor plan dat perspectief biedt’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

‘Goede maatregelen Vijlbrief voor aanpak schulden ondernemers’

1970-01-0100:00

VNO-NCW en MKB-Nederland positief over maatregelen die staatssecretaris Vijlbrief aankondigt inzake belastingschulden van ondernemers.

‘Goede moties Tweede Kamer bieden ondernemers weer wat hoop’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

‘Positief over loslaten 1,5 meter, steun blijft noodzakelijk’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het feit dat per 25 september de 1,5 meter-regel eindelijk wordt losgelaten en medewerkers weer vaker naar kantoor kunnen. Dat geldt ook voor de toezegging dat er steun blijft voor ondernemers in de nachthoreca en evenementen die ook na de 25ste nog met beperkingen te maken hebben.

Vonhof: ‘Steun aan bedrijven niet 80, maar 10 miljard’

1970-01-0100:00

Jacco Vonhof is ‘pislink’ over het stoppen van de coronasteun aan bedrijven per 1 oktober. Dat zegt hij vanochtend in een groot interview met de Telegraaf.

Persconferentie corona: 'Meer duidelijkheid voor ondernemers'

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet ondernemers meer duidelijkheid biedt over het gefaseerd afbouwen van de coronamaatregelen.

‘Goed dat kabinet handelt en maatregelen eerder versoepelt’

1970-01-0100:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de versnelde versoepelingen die het kabinet zojuist bekend maakte.

‘Herstelplan belangrijkste taak voor nieuw kabinet’

1970-01-0100:00

Het eerste en belangrijkste waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet is een stevig herstelplan voor bedrijven. Dat moet onder meer voorzien in maatregelen om de investeringen te stimuleren die nodig zijn om uit de crisis te komen en ondernemers in staat te stellen weer te kunnen groeien

‘Uitblijven versoepelingen opnieuw teleurstelling voor ondernemers’

1970-01-0100:00

Na 18 weken lockdown is het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april opnieuw een bittere pil voor ondernemers in onder meer de horeca en de detailhandel.

Jacco Vonhof: ‘Stijging OZB voor bedrijven onverantwoord’

1970-01-0100:00

De onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden, stijgt dit jaar gemiddeld met maar liefst 5,3 procent. Onverantwoord, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.